fbpx

проектът последна радост

През август Алма Алтер ще започне работа по проекта “Последна радост”, който предвижда етнографска експедиция в шопския регион за намиране на неизвестни автентични  народни песни, застрашени от изчезване и тяхното популяризиране чрез вплитането им в изцяло нов спектакъл по едноименния разказ на Йордан Йовков. Очаквайте премиерата през ноември. 

Огромно е културното богатство на шопския регион. То датира още от предхристиянската епоха.  Популярността на фолклорната музика и традиции непрекъснато се утвърждава в световен мащаб като уникален културен и духовен феномен. Характерното полифонично пеене и специфичната мелодика са се съхранили хилядолетия и днес са част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Шопската народна песен е прославила България по цял свят. С характерната си емоционалност и гласовитост тя се е превърнала в емблема за страната ни. На фона на тази картина, обаче, все още има незаписани автентични песни, които всяка изминала година изчезват. Няколко кратки експедиции в шопския регион от миналата година  ни накараха да вярваме, че целите, които си поставя настоящият проект не търпят отлагане, а резултатите са от национално и наднационално ниво. Народните песни са метафората за едно послание, отправено от човека към другите, към Бог, към природата. Те са връзката между поколенията, връзката на човек с неговите предци и зовът към идните поколения. 

Очаквайте ни на 26 август – Бистрица,  27 – Дивотино, 28 и 29 – Трън, 30 – Елин Пелин

Ръководител на етнографската експедиция Даниел Иванов.

Проектът се осъществява с любезната подкрепа на Национален Фонд “Култура” към  Министерство на културата.

Медийни партньори: