fbpx

По-големият брат

Няколко часа преди спектакъла „За бащата. И за братята” Мишо споделя своите 10 причини да иска по-голям брат.

Снимка: Пламен Момчилов
  1. По-големият брат ти пази гърба, когато не си знаеш текста по време на репетиция.
  2. Замазва положението, когато закъсняваш.
  3. Когато сме двама шансовете да вземем правилното решение или да скрием вече взетото грешно, са двойно повече.
  4. Когато имаш по-голям брат, има на кого да лазиш по нервите. Г-н Георгиев* също е насреща, но там вече е игра за напреднали.
  5. По-големият носи по-голяма отговорност.Това може да бъде много удобно, когато оплескаш нещата.
  6. Big brother вижда всичко. Веднъж след представление Евгени ми обърна внимание: “Мишо, момичето на първия ред вече идва за трети път на същия спектакъл и всеки път сяда от твоята страна”. Е, прав беше…
  7. С по-голям брат не можеш да пропуснеш възможност за чавкосване**.
  8. След като приказката е за тримата братя,защо ние сме само двама? Колкото повече, толкова по-весело, нали?
  9. Големият брат върви с големи предизвикателства. В началото много се ядосвах, когато виждах, че Евгени понякога е не само по-добър в нещо, но и сякаш това не е важно за него, сякаш дори не се опитва да се съревновава. Сега знам, че за да постигна по-добри резултати, винаги трябва да се сравнявам с най-добрите. 
  10. Той е твой голям приятел и съмишленик. А ако някога се почувстваш зле погледни го… поне си млад…

“За бащата. И за братята” можете да гледате тази вечер (10 декември) от 19:30 или на 11 януари от 19:30 на сцената на театър-лаборатория “Алма Алтер”. 

Спектакълът се финансира от Фонд Научни Изследвания на Софийски университет и Министерство на културата. 

*Очакваме Николай Георгиев с коментар по темата.

** Чавкосване – сленг, който Николай Георгиев използва за безсмислените забавни разговори, които актьорите водят по време на репетиции.