ПРИЕМ ЗА АВТОРСКИ ТЕАТЪР

Софийски университет “Св. Климент Охридски” обявява ПРИЕМ за двугодишна професионална квалификация “Авторски театър” за 2021 година с оценка от матури по: български език и литература, философия, математика, физика и чужд език. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на кастинг

За кого е предназначена програмата „Авторски театър”?

За студенти с творчески потенциал, креативност и необходимост от себеизразяване.

Форма на обучение:

Обучението има преди всичко практическа насоченост. Води се във формата на ателиета, но дава на студентите и така необходимото теоретично познание за модерните и постмодерните тенденции в изкуството въобще и театъра в частност, за различните стилове и авторски виждания, както и основните методологически и естетически принципи, реформирали театъра от началото на XX век до днес.

Сред преподавателите в специалността са: проф. Боян Биолчев („Творческо неписане“), проф. Георги Каприев („Сцената като гранична ситуация“), проф. Александър Шурбанов („Стилознание: Поезията в Шекспировата драматургия“), доц. Георги Лозанов („Театрализация на всекидневието“), проф. Стефан Танев („Авторът и вътрешната истина“), , поетът Петър Чухов (“Концептуализация и смисъл на емоцията – кратко писане и ударно изразяване”) ,  главният редактор на списание „Кино“ Людмила Дякова (Визуална комуникация и образност“), големият български актьор Стефан Попов (“Техника на говора”),  д-р Георги Няголов (”Стилознание: Поезията в Шекспировата драматургия’’), д-р Петя Йосифова („Човекът-актьор в театъра на Йежи Гротовски“), Константин Кучев (“Открий своя глас”), Стоил Атанасов („Използване на групови психотерапевтични техники и ролеви подходи за работата на актьора върху себе си и за интерактирането му с публиката“), Валерия Димитрова (“Писане и управление на проекти в областта на културата”). 

Цел на програмата:

Програмата съзнателно не е насочена единствено към някоя от конкретните театрални специалности – драматург, режисьор, хореограф, сценограф, актьор. Целта е друга – студентите да се докоснат и навлязат в същността на всяка отделна специалност от една страна, а от друга – да я виждат в контекста на цялото, за да могат да съчетават всички отделни аспекти на театралното, да изграждат цялостна концепция и визия, да постигат авторското, оригиналното, личностното, а не художествените резултати да бъдат ксерокопие на познати вече такива.

Кой може да кандидатства?

Програмата е предназначена за студенти и ученици от различни специалности и университети  и позволява една изключително гъвкава форма на обучение съобразена със конкретните студенти, техните интереси, познания и възможности.

Перспектива:

На студентите от специалността „Авторски театър“ ще им бъде дадена възможност  да се включат в трупата на „Алма Алтер“ – да участват в спектаклите, както и в многобройните Международни фестивали. Театър–лаборатория е синтетичен, креативен, неконвенционален, “жив” театър. Театър, който се интересува от автентичния живот на сцената, от истинските неща. Философията и методологията на “Aлама Aлтер” се базират на високите естетически принципи на големия български модернист  Гео Милев и другия – най-значимия и тотален реформатор на световния театър Йежи Гротовски. Впрочем пряк негов ученик  е самият Николай Георгиев.

Студентите завършват с дипломен проект, който е първият им изцяло авторски културен артефакт в областта на театъра, пърформънса или киното. Така те имат възможност да започнат своето професионално развитие в национален и международен мащаб, прилагайки както творческия си потенциал, така и уменията, които са натрупали в областта на културния мениджмънт.

Небходими документи: 

Автобиография, диплома за завършено средно или основно образование; две снимки: портретна и в цял ръст и Мотивационно писмо, за все още не-завършилите средно образование – Декларация по образец, която можете да получите при поискване на имейл: almaalter@yahoo.com, с балообразуващи оценки: български език и литература, математика, физика и чужд език. Документите можете да подадете по електронната поща или на място, в театър-лаборатория “Алма Алтер”, бул. Цар Освободител 15. Документи се приемат до 15 октомври.  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на кастинг.

За въпроси и консултации:, 0896 195 657, 0896 808 944

Контакти: 

e-mail: almaalter@yahoo.com

Facebook: theatre.almaalter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *